Home » جنسیت در آرای اخلاقی: از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری by فاطمه صادقی
جنسیت در آرای اخلاقی: از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری فاطمه صادقی

جنسیت در آرای اخلاقی: از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری

فاطمه صادقی

Published 2013
ISBN :
Paperback
405 pages
Enter the sum

 About the Book 

متن معرفی: از مقدمهی این ویرایش: این کتاب گزیدهای از رسالهی دکتری خانم فاطمه صادقی گیوی است که در فروردین 1383خورشیدی، در دانشگاه تربیت مدرس از آن دفاع کردهاند و پس از مشکلات عدیدهای، اکنون مجال انتشار یافته است. طی این وقفه ایشان از بهروز کردن کارMoreمتن معرفی: از مقدمه‌ی این ویرایش: این کتاب گزیده‌ای از رساله‌ی‌ دکتری خانم فاطمه صادقی گیوی است که در فروردین 1383خورشیدی، در دانشگاه تربیت مدرس از آن دفاع کرده‌اند و پس از مشکلات عدیده‌ای، اکنون مجال انتشار یافته است. طی این وقفه ایشان از به‌روز کردن کار خود صرف‌نظر کرده‌اند زیرا معتقدند استفاده از منابع جدید در اصل موضوع آن تأثیری نداشته است و مایل هم بوده‌اند که به شکل اولیه تحقیق خود وفادار باشند. در عوض امیدوارند که به پرسش‌های جدیدی که برای‌شان مطرح شده و خواهد شد در آینده بپردازند.پرسش اصلی این پژوهش حول این محور است که: جنسیت در شکل‌گیری نظام‌های اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن‌چهارم هجری، چه نقشی ایفا کرده و تلقی از آن چگونه بوده است؟ دوره‌ای که مصادف با ایران ساسانی تا شکل‌گیری مکاتب فقهی است. برای پاسخ‌گویی به این پرسش، نظام‌های اخلاقی و نحوه‌ی بروز آن‌ها در ساخت سیاسی و زندگی عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.شناسنامه و مشخصات ظاهریسرشناسه: صادقی گیوی، فاطمه، 1349شعنوان: جنسیت در آرای اخلاقی: از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجریپدیدآور: فاطمه صادقی گیویمشخصات نشر: تهران: نگاه معاصر، 1392شمشخصات ظاهری: 405 صفحه، 21.1 در 14.1 سانتی‌مترفروست: سپهر زنان؛ 1.شابک: 9786005747522موضوع: زنان-ایران-تاریخ: پیش از اسلام-وضع سیاسی و اجتماعی-مسائل اخلاقی/زنان در اسلامشماره‌ی کتاب‌شناسی ملی: 3010745مدیر هنری: باسم الرسامنوبت چاپ: اولسال انتشار: 1392ششمارگان: 1100 نسخهقیمت: 20000 تومانفهرستمقدمه 9بخش اول. ایران دوره‌ی ساسانی 11زن و جنسیت در ایران پیش از ساسانی 13تحول در باورهای اسطوره‌ای و دینی 33وضع عمومی زنان در دوره‌ی ساسانی 61خانواده‌ی پدرسالار ساسانی 79منابع اخلاقی دوره‌ی ساسانی 651-224میلادی 107جنسیت در نظام‌های اخلاق علمی و فقه زرتشتی دوره‌ی ساسانی 129آموزه‌های سیاسی، اجتماعی 153بخش دوم. ایران پس از اسلام 175زن و جنسیت در اسلام 177زن و جنسیت در ایران پس از اسلام 199منابع ادبیات اخلاقی در دوره‌ی اسلامی 229فقه اسلامی 257مکاتب فقهی 299فقه سیاسی 331نتیجه‌گیری 345منابع 359فهرست موضوعی و نام‌ها 379